Privacy policy

Deze Privacy Statement is van toepassing bij elke raadpleging van www.fashionpoint.be en www.fashionpoint.be/obsis.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is Fashion Point NV, met maatschappelijke zetel Kruindersweg 94, 3630 Maasmechelen, ondernemingsnr 417.996.259, verder genoemd de websitehouder.

De websitehouder leeft de Belgische privacywet na mbt het verwerken van persoonlijke gegevens. Deze wet bepaalt dat de persoon of het bedrijf dat gegevens verzamelt, toestemming moet krijgen van de persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, dat de gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten verzameld worden voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden.

Door het bezoeken van deze website wordt elke bezoeker verondersteld kennis te hebben genomen van huidige Privacy Policy, deze te begrijpen, er stilzwijgend mee in te stemmen en eraan gebonden te zijn. De eventuele ongeldigheid van een bepaling, wegens strijdigheid met het dwingend recht, doet geen afbreuk aan de afdwingbaarheid van alle andere vermelde bepalingen.

 1. Welke gegevens worden verwerkt

Veel van de door de websitehouder verwerkte gegevens geeft u zelf aan. Wanneer u gebruikt maakt van onze diensten of contact opneemt. Bijvoorbeeld wanneer u zich registreert als gebruiker van de website en webshop of zich aanmeld voor de nieuwsbrief. De websitehouder verzamelt ook technische apparaat- en toegangsgegevens die gedurende uw interactie met onze dienst verzameld worden. Andere gegevens verzamelen wij door eigen analyse van gegevens zoals marktonderzoeken en kantbeoordelingen. Eventueel ontvangen wij ook gegevens van derden over u zoals van betaaldiensten.

2. Waarvoor worden uw gegevens gebruikt

De persoonsgegevens die via deze site worden verzameld zijn uitsluitend voor intern gebruik bestemd en worden niet aan andere organisaties doorgegeven voor commerciële doeleinden. Persoonsgegevens worden zeker nooit doorgegeven aan een land buiten de EER. De persoonsgegevens worden gebruikt om de inhoud van deze website te verbeteren, om u op de hoogte te stellen van updates van onze website alsook voor statistische doeleinden evenals commerciële doeleinden en voor de mededeling van informatie over onze producten. Zoals een nieuwsbrief of sms.

De gegevens zullen niet aan derden meegedeeld worden met uitzondering van een eventuele verwerker die voor de websitehouder in opdracht werkt.

Door het gebruiken en bezoeken van deze website, stemt de gebruiker in met het beleid dat de websitehouder voert inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en geeft de gebruiker de toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens zoals beschreven in deze Privacy Policy.

De gebruiker heeft recht van inzage, correctie en verwijdering van zijn gegevens. Daartoe richt de gebruiker een schriftelijk verzoek met bewijs van zijn identiteit aan de websitehouder.

De gebruiker kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing zoals bijvoorbeeld reclame-acties.

3. Informatie over website

Op deze website kunnen hyperlinks staan naar andere websites. De gebruiker komt dan automatisch terecht bij het beleid en de toepassing mbt de persoonlijke levenssfeer van de nieuw bezochte site.

De websitehouder verzamelt ook niet-persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld via welke website de gebruiker op de website is terechtgekomen. Deze informatie wordt gebruikt voor de analyse van niet-persoonsgebonden marketinginformatie, bijvoorbeeld onderzoek naar de meest gebruikte browser, om zo het aanbod en aanbiedingen voor de gebruikers en bezoekers continu te verbeteren.

4. Veiligheidsmaatregelen

Er wordt de nodige zorg besteed aan veiligheidsmaatregelen om klanten en geregistreerde gebruikers een veilige toegang te verzekeren tot online diensten.

Om toegang te krijgen moet de gebruiker zijn identiteit bewijzen aan de hand van een identificatieprocedure die hij alleen kan toepassen. De gebruiker verbindt er zich toe de dienst als een goede huisvader te gebruiken en alles in het werk te stellen om te voorkomen dat derden onrechtmatig toegang krijgen tot de online diensten. De verantwoordelijkheid voor het naleven van deze identificatieprocedure en voor de schadelijke gevolgen van het misbruik ligt uitsluitend bij de gebruiker.

5. Verwijderen van gegevens

De websitehouder slaat uw gegevens op zolang dat voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen noodzakelijk is. In het bijzonder om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen. Evt. Kunnen wij uw persoonsgegevens ook voor andere doelen opslaan, bijvoorbeeld zolang de wet ons toestaat om deze voor bepaalde doelen op te slaan, inclusief de verdediging van een wettige aanspraak.

6. Bescherming van gegevens

Uw persoonsgegevens worden bij gecodeerd overgedragen. Dat geldt voor uw bestelling alsook het inloggen op uw persoonlijk account. Bovendien beveiligen wij onze websites en andere systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernieling, ongeoorloofde toegang, verandering of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen.

Fashion Point hecht zeer veel belang aan jouw privacy en de vertrouwelijkheid ervan. Dat is de reden waarom we jouw data met de grootste zorg behandelen. Door de wijzigingen in de reglementering m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens die in voege zullen treden op 25 mei 2018 willen we u graag informeren hoe we omgaan met uw gegevens.  

Algemene principes inzake gegevens:  

Alles wat we doen met betrekking tot uw informatie valt onder de volgende overkoepelende gegevensprincipes: Uw persoonlijke gegevens zijn alleen van jou en niet van ons. Je moet in staat zijn om deze gegevens te controleren en geïnformeerd en vertrouwd zijn over alles wat we met uw informatie doen. Indien nodig, zullen we uw toestemming vragen en zullen we uw persoonlijke gegevens enkel verzamelen, bewaren, gebruiken en delen voor professionele doeleinden die we je hebben uitgelegd. Wij zullen dit enkel doen mits uw toestemming omwille van het wettelijk kader. Als deze doelstellingen niet volledig bereikt zijn, zullen we uw gegevens verwijderen. Fashion Point zal zo duidelijk en open mogelijk zijn over welke gegevens of informatie we verzamelen, waarom we deze verzamelen en hoe we deze gebruiken. Het is belangrijk dat je geïnformeerd en in staat bent om beslissingen te nemen over de manier waarop je uw gegevens kan beheren. Zolang we in het bezit zijn van uw persoonlijke gegevens, zullen we deze up-to-date houden en beschermen alsof het om onze eigen persoonlijke gegevens gaat, door passende veiligheidsmaatregelen te gebruiken.     

Welke persoonsgegevens houden we bij en hoe?   

Om een goede dienstverlening te geven, registreren we een aantal persoonlijke gegevens zoals uw naam, e-mailadres, telefoon nummer, adres en uw aankoophistoriek. Dit doen wij om u zo goed mogelijk bij te staan bij een volgend bezoek, een klacht of een vraag. Wij verbinden ons ertoe om de vereisten van de privacy wetgeving te respecteren. We registreren uw persoonlijke gegevens omwille van het wettelijke kader (aankoophistoriek, btw en garantie) in ons systeem bij aankoop van een artikel uit onze winkel (naam, adres, telefoon nummer en uw aankopen), maar bepaalde contact-informatie zoals e-mail houden we enkel bij mits goedkeuring door u.  

Daarnaast hebben we een mogelijk om je zelf in te schrijven op onze nieuwsbrief via de website.   

We registreren enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn in het kader van onze activiteiten en onze interactie met jou en zullen hier ook met de grootste zorg mee omgaan. Je kan te allen tijde je persoonsgegevens raadplegen, wijzigen of verwijderen.    Via onze website houden we geen persoonlijke gegevens bij via cookies of andere analytics methodes. Als we dit ooit doen, zal dit alleen zijn om je beter te kunnen dienen en informeren we je hier ook over.

In welke gevallen en met wie worden persoonsgegevens gedeeld?  

De persoonsgegevens die we verzamelen worden niet zomaar gedeeld met derde partijen. Wij delen nooit gegevens met onze leveranciers. Uw gegevens kunnen gedeeld worden met een transportfirma als u uw artikels graag thuis geleverd krijgt.   Een grafisch bureau zorgt voor een aantal van onze digitale mailings om u op de hoogte te houden van onze acties, promoties en informatieve boodschappen. Alleen uw naam en e-mail worden gedeeld en centraal beheerd.   In geen geval worden je persoonsgegevens met derde partijen gedeeld ten behoeve van hun marketing doeleinden en wij staan altijd garant dat er geen misbruik wordt gemaakt van uw gegevens. 

Hoe worden je persoonsgegevens beschermd en beveiligd?  

Fashion Point neemt de nodige veiligheidsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen wijzigingen, onopzettelijk verlies, onopzettelijke of onwettige verwijdering of eender welke vorm van onwettige behandeling.Onze computersystemen zullen altijd up to date gehouden worden met de laatste beveiligingsupdates en antivirus software zodat de kans minimaal is dat er van buitenaf toegang kan bekomen worden. De medewerkers van Fashion Point zijn volledig op de hoogte van de afspraken en regels die gelden in het kader van de Privacy wetgeving en gaan hier met de grootste zorg en discretie  mee om. We zullen nooit gegevens delen met andere klanten tenzij daar toestemming voor gegeven is.  

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?   

Je data worden bewaard zolang je actief klant bent van Fashion Point. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking. Niettemin, indien je zou beslissen dat je niet meer klant wil zijn bij ons, weet dan dat we je gegevens zullen bewaren in het kader van zeer specifieke wettelijke verplichtingen ( BTW, waarborg,…) voor een bepaalde termijn van 2 jaar na aankoop. 

Kan ik mijn persoonlijke data beheren of verwijderen?  

De uitgebreide klantenfiche is enkel raadpleegbaar in onze winkel en niet online. Indien je meer informatie wil over uw gegevens of aanpassingen kan je dat ons altijd vragen in de winkel. Indien je verwijderd wil worden uit ons uitgebreid klantenbestand dan kan dit ook door even langs te komen in onze winkel.   Voor onze digitale mailings staat er onderaan elke mailing een opt-out. Dit is een makkelijke en snelle manier om u uit te schrijven. U zal na uitschrijven geen enkele mailing meer ontvangen tenzij je jezelf weer registreert via onze website. 

Sociale media  

Om je beter te kunnen informeren gebruiken we ook sociale media zoals bv Facebook en Instagram, en in de toekomst mogelijk nog andere kanalen. Wij behouden het recht om te kiezen voor de sociale kanalen die voor ons interessant kunnen zijn.

Voor sociale kanalen is geen registratie noodzakelijk bij Fashion Point, maar bij het sociale kanaal zelf. Voor Facebook nodigen wij je eenmalig uit via onze email-adressenlijst om onze Facebook pagina te accepteren voor toekomstige berichten. Aangezien je dit volledig zelf beheert ben je vrij om dit toe te staan of niet. En ook om deze connectie op te zeggen op eender welk moment zonder onze toestemming.    

Wijzigingen aan ons Privacy Beleid  

Het is mogelijk dat wij dit Privacybeleid af en toe moeten wijzigen. Indien we belangrijke wijzigingen aanbrengen aan de manier waarop we omgaan met uw persoonsgegevens of aan het Privacybeleid, zullen we dit duidelijk aangegeven op onze Fashion Point Website of via een andere manier zoals e-mail, zodat u de kans hebt om de wijzigingen te bekijken.

De websitehouder houdt zich het recht voor deze privacy policy ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers ervan op de hoogte brengt via de website.

 

COOKIEVERKLARING

 

 1. Het gebruik van cookies

www.fashionpoint.be maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestandje dat met pagina’s van deze website en/of flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je toestel wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

 

Het gebruik van cookies is nodig voor het functioneren van onze website. Maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de anonieme input van bezoekers kunnen wij onze website verbeteren en gebruiksvriendelijker maken.

 

2. Toestemming voor het gebruik van cookies

Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Dit doen wij door middel van onze cookiebanner bij bezoek aan onze website.

3. De gebruikte type cookies en hun doelstellingen

 

www.fashionpoint.be gebruikt de volgende type cookies:

 • Functionele cookies: hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is het gebruiksvriendelijker voor de bezoeker. Zo bewaren we bijvoorbeeld jouw inloggegevens, verlanglijstje en winkelmandje.

 • Analytische cookies: iedere keer wanneer je een website bezoekt wordt er een cookie gegenereerd. Deze cookies onthouden of jij de website al eens eerder hebt bezocht. Alleen bij het eerste bezoek wordt er een cookie aangemaakt. Bij volgende bezoeken wordt er gebruikt gemaakt van reeds bestaande cookies. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee volgende data verzameld worden:
       • Welke pagina’s je hebt bekeken
       • Hoe lang je op een bepaalde pagina bent gebleven
       • Bij welke pagina je de site hebt verlaten
 • Social media related cookies: hiermee registreren social media zoals Facebook en LinkedIn welke artikels en pagina’s je deelt via hun sociale media sharing buttons. Ze kunnen ook tracking cookies bevatten die je surfgedrag op het web volgen.

4. Je rechten met betrekking tot je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van persoonsgegevens. Daarnaast heb je recht van bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens en recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kan deze rechten uitoefenen door ons een mail te sturen via info@fashionpoint.be. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen we je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Je kan deze terugvinden in de instellingen van je browser.

 

5. Cookies blokkeren en verwijderen

Je kan cookies ten alle tijden eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook kun je je internetbrowser zodanig instellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Je kan ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van je browser. Als je de cookies in je browser verwijdert kan dat gevolgen hebben voor het gebruik van www.fashionpoint.be.

Wanneer je geen cookies wil kunnen wij niet garanderen dat onze website naar behoren functioneert. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je de website helemaal niet meer kan bezoeken. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je helemaal geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer in lijn met jouw interesses en kunnen daardoor zelfs vaker worden herhaald.

Hoe je je instellingen kan aanpassen verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser.

6. Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies

De teksten van onze website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor onze cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

In blogartikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op www.fashionpoint.be wordt ontsloten door middel van bepaalde codes (embedded content). Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Wij hebben echter geen controle op wat deze partijen met hun cookies doen.

Het kan ook voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan wij zelf niet altijd op de hoogte zijn. Kom je op onze website onvoorziene cookies tegen die je niet kan terugvinden in ons overzicht? Laat het ons weten via info@fashionpoint.be. Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vragen welke cookies ze plaatsen, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van e cookies is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

 

7. Slotopmerking

Wij zullen deze cookieverklaring af en toe aanpassen volgens de laatste ontwikkelingen. Je kan steeds deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

 

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben neem dan contact op met info@fashionpoint.be

 

 

23 juli 2020

Exclusieve Collecties
Snelle levering
Veilig & snel online betalen

Deze website maakt gebruikt van cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.
Klik hier voor meer info.