Privacy policy

Deze Privacy Statement is van toepassing bij elke raadpleging van www.fashionpoint.be.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is Fashion Point NV, met maatschappelijke zetel Kruindersweg 94, 3630 Maasmechelen, ondernemingsnr 417.996.259, verder genoemd de websitehouder.

De websitehouder leeft de Belgische privacywet na mbt het verwerken van persoonlijke gegevens. Deze wet bepaalt dat de persoon of het bedrijf dat gegevens verzamelt, toestemming moet krijgen van de persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, dat de gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten verzameld worden voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden.

Door het bezoeken van deze website wordt elke bezoeker verondersteld kennis te hebben genomen van huidige Privacy Policy, deze te begrijpen, er stilzwijgend mee in te stemmen en eraan gebonden te zijn. De eventuele ongeldigheid van een bepaling, wegens strijdigheid met het dwingend recht, doet geen afbreuk aan de afdwingbaarheid van alle andere vermelde bepalingen.

De persoonsgegevens die via deze site worden verzameld zijn uitsluitend voor intern gebruik bestemd en worden niet aan andere organisaties doorgegeven voor commerciële doeleinden. De persoonsgegevens worden gebruikt om de inhoud van deze website te verbeteren, om u op de hoogte te stellen van updates van onze website alsook voor statistische doeleinden evenals commerciële doeleinden en voor de mededeling van informatie over onze producten.

De gegevens zullen niet aan derden meegedeeld worden met uitzondering van een eventuele verwerker die voor de websitehouder in opdracht werkt.

Door het gebruiken en bezoeken van deze website, stemt de gebruiker in met het beleid dat de websitehouder voert inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en geeft de gebruiker de toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens zoals beschreven in deze Privacy Policy.

De gebruiker heeft recht van inzage, correctie en verwijdering van zijn gegevens. Daartoe richt de gebruiker een schriftelijk verzoek met bewijs van zijn identiteit aan de websitehouder.

De gebruiker kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing zoals bijvoorbeeld reclame-acties.

Op deze website kunnen hyperlinks staan naar andere websites. De gebruiker komt dan automatisch terecht bij het beleid en de toepassing mbt de persoonlijke levenssfeer van de nieuw bezochte site.

De websitehouder verzamelt ook niet-persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld via welke website de gebruiker op de website is terechtgekomen. Deze informatie wordt gebruikt voor de analyse van niet-persoonsgebonden marketinginformatie, bijvoorbeeld onderzoek naar de meest gebruikte browser, om zo het aanbod en aanbiedingen voor de gebruikers en bezoekers continu te verbeteren.

Er wordt de nodige zorg besteed aan veiligheidsmaatregelen om klanten en geregistreerde gebruikers een veilige toegang te verzekeren tot online diensten.

Om toegang te krijgen moet de gebruiker zijn identiteit bewijzen aan de hand van een identificatieprocedure die hij alleen kan toepassen. De gebruiker verbindt er zich toe de dienst als een goede huisvader te gebruiken en alles in het werk te stellen om te voorkomen dat derden onrechtmatig toegang krijgen tot de online diensten. De verantwoordelijkheid voor het naleven van deze identificatieprocedure en voor de schadelijke gevolgen van het misbruik ligt uitsluitend bij de gebruiker.

Fashion Point gebruikt cookies om uw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van haar websites beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. U kunt cookies uitschakelen, maar dan zullen sommige onderdelen van onze website niet of niet optimaal werken.

De websitehouder houdt zich het recht voor deze privacy policy ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers ervan op de hoogte brengt via de website.

 

 

Fashion Point waakt over uw persoonlijke gegevens.
Fashion Point draag uw privacy hoog in het vaandel zoweL on- als offline

 

 

Fashion Point hecht zeer veel belang aan jouw privacy en de vertrouwelijkheid ervan. Dat is de reden waarom we jouw data met de grootste zorg behandelen. Door de wijzigingen in de reglementering m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens die in voege zullen treden op 25 mei 2018 willen we u graag informeren hoe we omgaan met uw gegevens.  

 

Algemene principes inzake gegevens:   Alles wat we doen met betrekking tot uw informatie valt onder de volgende overkoepelende gegevensprincipes: Uw persoonlijke gegevens zijn alleen van jou en niet van ons. Je moet in staat zijn om deze gegevens te controleren en geïnformeerd en vertrouwd zijn over alles wat we met uw informatie doen. Indien nodig, zullen we uw toestemming vragen en zullen we uw persoonlijke gegevens enkel verzamelen, bewaren, gebruiken en delen voor professionele doeleinden die we je hebben uitgelegd. Wij zullen dit enkel doen mits uw toestemming omwille van het wettelijk kader. Als deze doelstellingen niet volledig bereikt zijn, zullen we uw gegevens verwijderen. Fashion Point zal zo duidelijk en open mogelijk zijn over welke gegevens of informatie we verzamelen, waarom we deze verzamelen en hoe we deze gebruiken. Het is belangrijk dat je geïnformeerd en in staat bent om beslissingen te nemen over de manier waarop je uw gegevens kan beheren. Zolang we in het bezit zijn van uw persoonlijke gegevens, zullen we deze up-to-date houden en beschermen alsof het om onze eigen persoonlijke gegevens gaat, door passende veiligheidsmaatregelen te gebruiken.     

 

Welke persoonsgegevens houden we bij en hoe?    Om een goede dienstverlening te geven, registreren we een aantal persoonlijke gegevens zoals uw naam, e-mailadres, telefoon nummer, adres en uw aankoophistoriek. Dit doen wij om u zo goed mogelijk bij te staan bij een volgend bezoek, een klacht of een vraag. Wij verbinden ons ertoe om de vereisten van de privacy wetgeving te respecteren. We registreren uw persoonlijke gegevens omwille van het wettelijke kader (aankoophistoriek, btw en garantie) in ons systeem bij aankoop van een artikel uit onze winkel (naam, adres, telefoon nummer en uw aankopen), maar bepaalde contact-informatie zoals e-mail houden we enkel bij mits goedkeuring door u.  

Daarnaast hebben we een mogelijk om je zelf in te schrijven op onze nieuwsbrief via de website.    We registreren enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn in het kader van onze activiteiten en onze interactie met jou en zullen hier ook met de grootste zorg mee omgaan. Je kan te allen tijde je persoonsgegevens raadplegen, wijzigen of verwijderen.    Via onze website houden we geen persoonlijke gegevens bij via cookies of andere analytics methodes. Als we dit ooit doen, zal dit alleen zijn om je beter te kunnen dienen en informeren we je hier ook over.

In welke gevallen en met wie worden persoonsgegevens gedeeld?   De persoonsgegevens die we verzamelen worden niet zomaar gedeeld met derde partijen. Wij delen nooit gegevens met onze leveranciers. Uw gegevens kunnen gedeeld worden met een transportfirma als u uw artikels graag thuis geleverd krijgt.   Een grafisch bureau zorgt voor een aantal van onze digitale mailings om u op de hoogte te houden van onze acties, promoties en informatieve boodschappen. Alleen uw naam en e-mail worden gedeeld en centraal beheerd.   In geen geval worden je persoonsgegevens met derde partijen gedeeld ten behoeve van hun marketing doeleinden en wij staan altijd garant dat er geen misbruik wordt gemaakt van uw gegevens. 

Hoe worden je persoonsgegevens beschermd en beveiligd?   Fashion Point neemt de nodige veiligheidsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen wijzigingen, onopzettelijk verlies, onopzettelijke of onwettige verwijdering of eender welke vorm van onwettige behandeling.Onze computersystemen zullen altijd up to date gehouden worden met de laatste beveiligingsupdates en antivirus software zodat de kans minimaal is dat er van buitenaf toegang kan bekomen worden. De medewerkers van Fashion Point zijn volledig op de hoogte van de afspraken en regels die gelden in het kader van de Privacy wetgeving en gaan hier met de grootste zorg en discretie  mee om. We zullen nooit gegevens delen met andere klanten tenzij daar toestemming voor gegeven is.  

 

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?  
Je data worden bewaard zolang je klant bent van Fashion Point.Omdat de regelmaat van kleding aankopen niet in te schatten is en het ook belangrijk is uw historiek te kennen omwille van gezondheidsredenen behouden wij uw gegevens voor een onbepaalde termijn.   Niettemin, indien je zou beslissen dat je niet meer klant wil zijn bij ons, weet dan dat we je gegevens zullen bewaren in het kader van zeer specifieke wettelijke verplichtingen ( BTW, waarborg,…) voor een bepaalde termijn van 2 jaar na aankoop. 

Kan ik mijn persoonlijke data beheren of verwijderen?   De uitgebreide klantenfiche is enkel raadpleegbaar in onze winkel en niet online. Indien je meer informatie wil over uw gegevens of aanpassingen kan je dat ons altijd vragen in de winkel. Indien je verwijderd wil worden uit ons uitgebreid klantenbestand dan kan dit ook door even langs te komen in onze winkel.   Voor onze digitale mailings staat er onderaan elke mailing een opt-out. Dit is een makkelijke en snelle manier om u uit te schrijven. U zal na uitschrijven geen enkele mailing meer ontvangen tenzij je jezelf weer registreert via onze website.  

 

Sociale media   Om je beter te kunnen informeren gebruiken we ook sociale media zoals bv Facebook en Instagram, en in de toekomst mogelijk nog andere kanalen. Wij behouden het recht om te kiezen voor de sociale kanalen die voor ons interessant kunnen zijn.

Voor sociale kanalen is geen registratie noodzakelijk bij Fashion Point, maar bij het sociale kanaal zelf. Voor Facebook nodigen wij je eenmalig uit via onze email-adressenlijst om onze Facebook pagina te accepteren voor toekomstige berichten. Aangezien je dit volledig zelf beheert ben je vrij om dit toe te staan of niet. En ook om deze connectie op te zeggen op eender welk moment zonder onze toestemming.    

Wijzigingen aan ons Privacy Beleid   Het is mogelijk dat wij dit Privacybeleid af en toe moeten wijzigen. Indien we belangrijke wijzigingen aanbrengen aan de manier waarop we omgaan met uw persoonsgegevens of aan het Privacybeleid, zullen we dit duidelijk aangegeven op onze Fashion Point Website of via een andere manier zoals e-mail, zodat u de kans hebt om de wijzigingen te bekijken.  

 

 

Onze privacy pagina is aangepast op 24 mei 2018.

 

Exclusieve Collecties
Snelle levering
Veilig & snel online betalen

Deze website maakt gebruikt van cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.
Klik hier voor meer info.